ČeštinaEnglish (United Kingdom)
 

O nás

Agentura Economic impacT se zabývá zpracováním studií ekonomického dopadu nejrůznějších organizací, institucí, událostí či turistických atraktivit. Pro výpočet využíváme velice přesnou meziodvětvovou input-output analýzu národních účtů české ekonomiky, pomocí níž jsme schopni spočítat nejen přímé, ale i multiplikované dopady a přínosy organizace na českou ekonomiku.
Ředitelka agentury, MgA. Ing. Tereza Raabová, Ph.D., je autorkou Metodiky pro výpočet ekonomických dopadů, která byla certifikována Ministerstvem kultury
(certifikát).

 

Co nabízíme?

Studie ekonomického dopadu

  • Zajištění vstupních dat, včetně dotazníkového šetření mezi návštěvníky
  • Analýza rozpočtu (příjmů a výdajů)
  • Zpracování studie
  • Vytvoření tiskové zprávy a její medializace
  • Prezentace výsledků

 

Kvantitativní marketingový výzkum přizpůsobený potřebám klienta

  • Zajištění vstupních dat, včetně dotazníkového šetření mezi návštěvníky
  • Analýza zajištěných dat
  • Prezentace výsledků marketingového výzkumu

 

Výpočet mediální hodnoty organizace

Specifické ekonomické analýzy

 

Naše nabídka se vždy přizpůsobuje individuálním potřebám klienta.

 

 

 

 

Zde najdete Analýzu ekonomického dopadu Pražského quadriennale 2011Asociace hudebních festivalů České republiky a běhů Runczech.com.